beztytuu 2.jpg
Oferta Spółki obejmuje wparcie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę doradców oraz analityków finansowych i ekonomistów. Nasze usługi obejmują kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych od wstępnej koncepcji, poprzez fazę pozyskiwania dokumentacji formalno-prawnej, uzyskania pełnego montażu finansowego, realizację projektu, aż do wypłaty i rozliczenia pomocy publicznej.

Dla naszych Klientów wykonujemy następujące usługi:

-    doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji,

-    konsultacje w procesie wyboru najkorzystniejszych kierunków inwestowania,

-    przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacji odpowiadającej wymogom Instytucji Finansującej, zawierającej wniosek o dotację wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami (biznesplan, studium wykonalności, oświadczenia),

-    pomoc przy zbieraniu niezbędnych załączników,

-    sporządzanie uzupełnień, wyjaśnień czy aneksów do Instytucji Finansujących,

-    obecność przy podpisywaniu umowy dotacji,

-    monitoring i opiekę nad inwestycją,

-    obecność i wsparcie merytoryczne podczas wizytacji kontrolnych,

-    sporządzenie sprawozdania końcowego, sprawozdań cyklicznych, raportów oraz wniosków o płatność.