beztytuu 3.jpg

W ofercie Spółki znajdują się usługi opracowywania pełnej dokumentacji niezbędnej do oceny wiarygodności finansowej Klienta przez instytucje finansowe. Swoim Klientom proponujemy opracowanie zarówno prostych biznesplanów, jak i skomplikowanych studiów wykonalności z rozbudowanymi analizami finansowo-ekonomicznymi.

W oparciu o wiedzę i doświadczenie własnych ekspertów, Spółka Meridion przygotowuje projekt w taki sposób, aby maksymalizować korzyści Inwestora wynikające z realizacji inwestycji.

Klienci Spółki mogą także liczyć na pomoc doradców, którzy wskażą optymalne źródła pochodzenia finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki ścisłej współpracy z różnymi instytucjami finansowymi wskazywane są zawsze najkorzystniejsze warianty finansowania bieżącego i rozwojowego.